Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Anders Purcell
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Byggnadsavdelningen Byggnadsavdelningen Byggprojektledare Anders Purcell

Namn:Anders Purcell
E-post:
Telefon: 040-6658721
Hämtställe:70
Besöksadress:Bassängkajen 12, Rum: Nereus A, NE:A 7040, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Anders Purcell