Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Oral protetik --- Seniorprofessor Tomas Albrektsson

Namn:Tomas Albrektsson
E-post:
Telefon: 040-6658506
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 4197, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Tomas Albrektsson