Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - John Christopher Ion
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle --- --- Universitetslektor John Christopher Ion

Namn:John Christopher Ion
E-post:
Telefon: 0703631106
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, Plan 7, Hus B, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

John Christopher Ion

John Ion är lektor i materialvetenskap i Institution för medieteknik och produktutveckling. Hans primära forskningsintressen är: modellering av fasomvandlingar i metaller och legeringar, val av material i produktdesign och laserbearbetning av konstruktionsmaterial. Han undervisar primärt inom materialteknik.Short description in English:

John Ion is reader in materials science in the Department of Media Technology and Product Development. His primary research interests are: modelling of phase transformations in metals and alloys; materials selection in product design and laser processing of engineering materials. His main field of teaching is within materials science.