Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Susanne Lindqvist
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten UTV gemensamt Klinikenhet 2 Klinikenhetschef Susanne Lindqvist

Namn:Susanne Lindqvist
E-post:
Telefon: 040-6658567
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 5147, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Susanne Lindqvist