Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Kommunikationsavdelningen --- Kommunikatör Mathias Persson

Namn:Mathias Persson
E-post:
Mobil: 0702-052844
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI:, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö

Mathias PerssonKommunikatör med fokus på internkommunikation, rektorsblogg och Yammer