Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jonna Sjölund
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Odontologi --- Högskoleadministratör Jonna Sjölund

Namn:Jonna Sjölund
E-post:
Telefon: 040-6658559
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 2582, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jonna Sjölund