Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jonna Ausfelt
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Hälsa och samhälle --- Forskningsadministratör Jonna Ausfelt

Namn:Jonna Ausfelt
E-post:
Telefon: 040-6658559
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: Allmänna sjukhuset, F116, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jonna AusfeltGemensamt verksamhetsstöd Odontologi --- Forskningsadministratör Jonna Ausfelt

Namn:Jonna Ausfelt
E-post:
Telefon: 040-6658559
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: Allmänna sjukhuset, F116, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jonna Ausfelt