Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Kommunikation --- Kommunikatör Janni Karlsson

Namn:Janni Karlsson
E-post:
Telefon: 040-6657279
Mobil: 070-3570432
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 11, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Janni Karlsson

Jobbar med internkommunikation för högskolans medarbetare, bland annat kommunikationsstöd i projekt och förändringsarbeten, medarbetarwebben och interna nyheter.Short description in English:

Working in internal communication, including project and change communication, the web pages for staff and internal news.