Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Olof Holm
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Universitetsadjunkt/Övertandläkare Olof Holm

Namn:Olof Holm
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Olof Holm