Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Svenska kyrkan Equmenia kyrkan --- Präst Sten Högberg

Namn:Sten Högberg
E-post:
Mobil: 0703-454810
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: NE:B2060, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö

Sten Högberg