Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Harald Gegner
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Doktorand Harald Gegner

Namn:Harald Gegner
E-post:
Hämtställe:46
Besöksadress:Citadellsvägen 7, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Harald Gegner

Harald Gegner kombinerar forskarstudier med ett arbete som utvecklingsledare inom socialtjänsten i Lund. I den aktuella avhandlingen undersöker han hur kunskapsmodellen evidensbaserad praktik, EBP, förstås när den omsätts i det sociala arbetets praktik.

Med erfarenhet av socialt arbete i Tyskland, Sydafrika och Sverige har han bred kunskap om socialt arbete i olika länder och sammanhang.

Han har varit engagerad i olika forskningsprojekt gällande social barn- och ungdomsvård, både på regional och nationell nivå. Dessutom leder han forskningscirklar för yrkesverksamma inom socialtjänsten, där fokus ligger på att utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Ett annat område han är inblandad i är samarbete mellan universitet och praktik.Short description in English:

Harald Gegner combines graduate studies with work as development leader in social services in Lund. In the current thesis he investigates how Evidence-based practice, as a model for knowledge, is understood when it is translatetd to social Work pracice.

With experience of social work in Germany, South Africa and Sweden, he has broad knowledge of the social work practice in different countries and contexts.

He has been involved in various research projects concerning social child care, both at regional and national level. In addition, he is responsible for research-led conversetion with professionals within social services, where focus is on developing a knowledge-based approach. Another area he is involved in, is collaboration between universities and practice.