Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Sandra Lindell
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Studie- och karriärvägledare Sandra Lindell

Namn:Sandra Lindell
E-post:
Telefon: 0406657713
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: Allmänna sjukhuset, F:117, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Sandra Lindell