Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Lisen Älgne
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Studieassistent Lisen Älgne

Namn:Lisen Älgne
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Lisen Älgne