Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Institutionen för socialt arbete --- Vik.universitetsadjunkt Karl Eriksson

Namn:Karl Eriksson
E-post:
Telefon: 040-66 57486
Hämtställe:79
Besöksadress:Citadellsägen 7, Rum: G8: Plan 5, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö

Karl ErikssonMin masterutbildning i socialt arbete, tillsammans med min nyvunna nyfikenhet för transcendental fenomenologi, utmynnar i ett forskningsintresse för personlig interaktion på det människobehandlande fältet. Nyligen har jag börjat undersöka begreppet stigma utifrån fenomenologisk teoribildning. Min förhoppning är att på sikt kunna bistå med ett litet bidrag till det övergripande kunskapsprojektet att avtäcka den levda erfarenheten av professionellt socialt arbete.

Short description in English:
My research interest for personal interaction within social welfare organizations has originated from my educational background in social work (M.S.W.), as well as my newfound curiosity for transcendental phenomenology. Recently, I have begun investigating the notion of stigma and how it can be understood in relation to phenomenological thought. In the future, I hope to be able to make a small contribution to the ongoing project of explicating the lived experience of professional social work.