Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Per Arvidsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning --- Doktorand Per Arvidsson

Namn:Per Arvidsson
E-post:
Mobil: 0702-304371
Hämtställe:79
Besöksadress:Citadellsvägen 7, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Per Arvidsson

Jag studerar organiseringen av offentlig service inom funktionshinderområdet.