Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Charlotte Hertzberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie Charlotte Hertzberg

Namn:Charlotte Hertzberg
E-post:
Telefon: 040-6658131
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Charlotte Hertzberg

Lotta Hertzberg arbetar med förvärv av e-böcker och databaser samt tjänstgör i informationsdisken.