Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ing-Britt Melin
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Institutionen för barndom, utbildning och samhälle --- --- Ing-Britt Melin

Namn:Ing-Britt Melin
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ing-Britt Melin