Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Lena Mårtensson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Löneadministratör Lena Mårtensson

Namn:Lena Mårtensson
E-post:
Telefon: 040-6657018
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Lena Mårtensson