Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Institutionen för kriminologi --- Universitetsadjunkt Mikael Matteson

Namn:Mikael Matteson
E-post:
Telefon: 040-66 57418
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: AS:F517, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö

Mikael MattesonUniversitetsadjunkt i juridik. Jag undervisar i bland annat social civilrätt och skatterätt.

Short description in English:
Lecturer in Law