Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Sven Karlsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Övriga --- Timavlönad Sven Karlsson

Namn:Sven Karlsson
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Sven Karlsson