Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Magnus Krampell
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM3 Programledare/Universitetsadjunkt Magnus Krampell

Namn:Magnus Krampell
E-post:
Telefon: 040-6657136
Webb:http://krampell.org (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 6, Hus B, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Magnus Krampell

Håller kurser i:

 • Datavetenskap (OOAD - Object Oriented Analysis and Design), UML, mm
 • Datakommunikation, IP-baserad
 • Datateknik (inledande kurs (mikrodatorteknik med Arduino)
 • Testning (mjukvara)
 • Programming (Assembler)
 • Examensarbeteskurs


Short description in English:

Giving courses in:

 • Computer Science (OOAD - Object Oriented Analysis and Design), UML, etc.
 • Data Communication, IP-based
 • Data engineering (introductory course (micro computing with Arduino)
 • Testning (software)
 • Programming (Assembler)
 • Bachelor level Thesis course