Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik --- Universitetsadjunkt Magnus Krampell

Namn:Magnus Krampell
E-post:
Telefon: 040-66 57136
Webb:http://krampell.org (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI:Plan 6, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Teknik och samhälle, 205 06 Malmö

Magnus KrampellHåller kurser i: - Datavetenskap (OOAD - Object Oriented Analysis and Design), UML, RUP, mm - Datakommunikation - Datateknik (inledande kurs (mikrodatorteknik med Arduino) - Testning (mjukvara) - Programming (Assembler)

Short description in English:
Giving courses in: - Computer Science (OOAD - Object Oriented Analysis and Design), UML, RUP, etc. - Data Communication - Data engineering (introductory course (micro computing with Arduino) - Testning (software) - Programming (Assembler)