Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Magnus Krampell
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM3 Programledare/Universitetsadjunkt Magnus Krampell

Namn:Magnus Krampell
E-post:
Telefon: 040-6657136
Webb:http://krampell.org (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, Plan 6, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Magnus Krampell

Håller kurser i:

  • Datavetenskap (OOAD - Object Oriented Analysis and Design), UML, RUP, mm
  • Datakommunikation
  • Datateknik (inledande kurs (mikrodatorteknik med Arduino)
  • Testning (mjukvara)
  • Programming (Assembler)


Short description in English:

Giving courses in:

  • Computer Science (OOAD - Object Oriented Analysis and Design), UML, RUP, etc.
  • Data Communication
  • Data engineering (introductory course (micro computing with Arduino)
  • Testning (software)
  • Programming (Assembler)