Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek --- --- Chef Gunilla Lilie Bauer

Namn:Gunilla Lilie Bauer
E-post:
Telefon: 040-66 58082
Mobil: 0703-658082
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:D526, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Bibliotek, 205 06 Malmö

Gunilla Lilie Bauer