Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Frank Roxenby
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Institutionen för samhälle, kultur och identitet --- Universitetsadjunkt Frank Roxenby

Namn:Frank Roxenby
E-post:
Telefon: 040-6658340
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, C433, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Frank Roxenby