Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Enheten för Stöd och service Studie- och karriärvägledare Britt-Marie Rönn

Namn:Britt-Marie Rönn
E-post:
Telefon: 040-66 57929
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: NE:B2026, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö

Britt-Marie RönnJag är projektanställd på 70% inom ett samverkansprojekt NYAK, tillsammans med Arbetsförmedlingen etableringen och övriga lärosäten i Skåne. I projektet erbjuder vi kartläggning och vägledning till nyanlända inskrivna på Arbetsförmedlingen. Övriga 30% arbetar jag som studie-och karriärvägledare på Studentcentrum

Short description in English:
I am employed at 70% working with the NYAK project which involves assimilating newly arrived foreign graduates into the Swedish workplace, in cooperation with AF and other institutions of higher education in Skåne. The other 30% I work as a career advisor at the Student Centre