Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd KS-TS verksamhetsstöd KS-TS utbildningsadministration Utbildningskoordinator Mårten Frostgård

Namn:Mårten Frostgård
E-post:
Telefon: 040-6657712
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, Plan 5, Hus B, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Mårten Frostgård

Utbildningskoordinator för Konst, kultur och kommunikation (K3). Samordnar studieadministrativa frågor och är stöd till ledningen i beslut som rör administration och dimensionering av grundutbildningen.Short description in English:

Educational Coordinator for the School of Arts and Communication.