Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik --- Amanuens Johan Holmberg

Namn:Johan Holmberg
E-post:
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI:Plan 6, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Teknik och samhälle, 205 06 Malmö

Johan HolmbergJohan är anställd på institutionen för datavetenskap och jobbar framförallt i forsknings- och utvecklingsprojektet Data Innovation Arena, knutet till forskningscentrat IOTAP, men arbetar även med grundutbildning. Han har en bakgrund inom industrin, främst från telekombranschen.

Short description in English:
Johan is employed at the department of computer science, where he is mainly engaged in the Data Innovation Arena project, which is a part of the IOTAP research centre. He is also involved in the department's undergraduate education. His background is in the industry, mainly in the telecommunications sector.