Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Johan Holmberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Informationsteknik IT-infrastruktur IT-ingenjör Johan Holmberg

Namn:Johan Holmberg
E-post:
Telefon: 040-6657376
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 6, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Johan Holmberg

Anställd på IT Infrastruktur. Arbetar med samordning mellan IT och DVMT. Sysslar även med undervisning på DVMT och hanterar de tekniska aspekterna av IOTAP-labbet.Short description in English:

Employed at IT Infrastructure. Works with coordination between IT and DVMT. Is also kept busy teaching at DVMT and managing the technical aspects of the IOTAP lab.