Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Susanne Egnell
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Kriminologi --- Doktorand Susanne Egnell

Namn:Susanne Egnell
E-post:
Mobil: 0706-643818
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: Allmänna sjukhuset, E511-513, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Susanne Egnell