Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jina Jaxwall
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Hälsa och samhälle --- Studie- och karriärvägledare Jina Jaxwall

Namn:Jina Jaxwall
E-post:
Telefon: 040-665 77 97 - 040-6658144
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: Allmänna sjukhuset, F:117, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jina Jaxwall

Jag arbetar som studie- och karriärvägledare på fakulteten för Hälsa och samhälle. Jag är ansvarig studie- och karriärvägledare för programmen/kurserna på institutionerna biomedicin, kriminologi och vårdvetenskap.

För frågor om utbildningarna, din studiesituation eller bokning av samtal kontakta mig på snabbast på hsvagledning@mau.se.

Du kan också kontakta Studie- och karriärvägledning HS på:

Telefontid: 040-665 77 97 (mån & tors 08.30-09.30, oftast är det jag som bemannar på torsdagar).

Chatt: tisdagar & onsdagar 08.30-09.30: chatten syns här under chattiden: https://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/Halsa-och-samhalle-startsida/Student-pa-HS/Halsa-och-samhalle1/ (oftast bemannar jag på tisdagar).

För eventuella inställda tider syns här: https://student.mau.se/stod/studievagledning/