Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jina Jaxwall
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle --- Studie- och karriärvägledare Jina Jaxwall

Namn:Jina Jaxwall
E-post:
Telefon: 040-6658144
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: Allmänna sjukhuset, F:117, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jina Jaxwall