Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Nathalie Nylén
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Klinikenhet 1 --- Tandsköterska Nathalie Nylén

Namn:Nathalie Nylén
E-post:
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 4197, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Nathalie Nylén