Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jesper Fjellner
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Odontologi Orofacial smärta och käkfunktion Klinisk assistent Jesper Fjellner

Namn:Jesper Fjellner
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jesper Fjellner