Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Lisa Garting
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Urbana studier --- Timavlönad Lisa Garting

Namn:Lisa Garting
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Lisa Garting