Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Madeleine Flink
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetsadjunkt Madeleine Flink

Namn:Madeleine Flink
E-post:
Telefon: 040-6657387
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Madeleine Flink