Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Emma Mårdhed
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Vårdvetenskap Universitetsadjunkt Emma Mårdhed

Namn:Emma Mårdhed
E-post:
Telefon: 040-665 76 43
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: Allmänna sjukhuset, F330, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Emma Mårdhed