Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Luana Neacsu
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Informationsteknik IT-service IT-tekniker Luana Neacsu

Namn:Luana Neacsu
E-post:
Telefon: 040-6658286
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, , Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Luana Neacsu