Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Åsa Sahlee
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Institutionen för barndom, utbildning och samhälle --- Universitetsadjunkt Åsa Sahlee

Namn:Åsa Sahlee
E-post:
Telefon: 040-6657477
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Åsa Sahlee