Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Rebecka Fingalsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier Institutionen för urbana studier Universitetsadjunkt Rebecka Fingalsson

Namn:Rebecka Fingalsson
E-post:
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, , Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Rebecka Fingalsson