Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - John Berg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet --- Doktorand John Berg

Namn:John Berg
E-post:
Telefon: 040-6657700
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, C434, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

John Berg

Jag är doktorand i historia och historiedidaktik vid institutionen för Samhälle, kultur och identitet sedan februari 2018. Mitt avhandlingsarbete handlar om idrottsmuseer i Sverige och hur dessa konstruerar idrott som kulturarv. Jag är intresserad av hur svensk idrottshistoria skapas och på vilka sätt det går att relatera till en bredare samhällshistoria. Undersökningen präglas av ett kritiskt förhållningssätt där kulturarv dels förstås som en social och politisk maktfaktor, dels som en ständigt pågående process mellan människor och på olika nivåer i samhället. I min undersökning belyser jag också hur perspektiv som klass, genus, nation och generation tar plats på idrottsmuseer.