Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Shahed Mahdavi Izadi
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten --- --- ST-Tandläkare Shahed Mahdavi Izadi

Namn:Shahed Mahdavi Izadi
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Shahed Mahdavi Izadi