Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Josephine Iversen
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Facility service Facility service Administrativa enheten Köp/sälj Studieadministratör Josephine Iversen

Namn:Josephine Iversen
E-post:
Telefon: 040-6658079
Hämtställe:79
Besöksadress:Citadellsvägen 7, Rum: Gäddan, Plan 2, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Josephine Iversen