Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Hadar Hallström
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

--- --- --- Hadar Hallström

Namn:Hadar Hallström
E-post:
Telefon: 040-6658051
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 6016, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Hadar Hallström