Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Joanna Gullberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Odontologisk röntgendiagnostik --- Doktorand Joanna Gullberg

Namn:Joanna Gullberg
E-post:
Telefon: 040-6658428
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 1722, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Joanna Gullberg