Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Maria Palm
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle --- Studie- och karriärvägledare Maria Palm

Namn:Maria Palm
E-post:
Telefon: 040-6658166
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, C222a, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Maria Palm

Snabbspåret