Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Sam Berglund
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Facility service --- Studieadministratör Sam Berglund

Namn:Sam Berglund
E-post:
Telefon: 040-6658416
Hämtställe:79
Besöksadress:Citadellsvägen 7, Rum: Gäddan, , Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Sam BerglundGemensamt verksamhetsstöd Facility service Facility service Administrativa enheten Köp/sälj Studieadministratör Sam Berglund

Namn:Sam Berglund
E-post:
Telefon: 040-6658416
Hämtställe:79
Besöksadress:Citadellsvägen 7, Rum: Gäddan, , Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Sam Berglund