Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Eva Smidt Lysell
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Klinikenhet 1 --- Tandsköterska Eva Smidt Lysell

Namn:Eva Smidt Lysell
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Eva Smidt Lysell