Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Birgitta Rosengren-Reino
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt Birgitta Rosengren-Reino

Namn:Birgitta Rosengren-Reino
E-post:
Telefon: 040-6657991
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: Allmänna sjukhuset, F427, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Birgitta Rosengren-Reino