Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Hanna Höie
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Ledningsstab --- Huvudarkivarie Hanna Höie

Namn:Hanna Höie
E-post:
Telefon: 040-6658391
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, B3035, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Hanna Höie