Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd KS-TS Verksamhetsstöd --- Forskningshandläggare Susanne Lundborg

Namn:Susanne Lundborg
E-post:
Telefon: 040-66 57645
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI:Plan 8, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Teknik och samhälle, 205 06 Malmö

Susanne LundborgJag jobbar som forskningsadministratör/handläggare på fakulteten för kultur och samhälle och teknik och samhälle.

Short description in English:
I´m working as a research administrator/officer at the Faculty of Culture and Society and Technology and Society.