Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Susanne Lundborg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd TS verksamhetsstöd --- Forskningshandläggare Susanne Lundborg

Namn:Susanne Lundborg
E-post:
Telefon: 040-6657645
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 8, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Susanne Lundborg

Jag jobbar som forskningsadministratör/handläggare på fakulteten för kultur och samhälle och teknik och samhälle.Short description in English:

I´m working as a research administrator/officer at the Faculty of Culture and Society and Technology and Society.