Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Marie-Louise Strand
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt, senior Marie-Louise Strand

Namn:Marie-Louise Strand
E-post:
Telefon: 040-6657123
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: Allmänna sjukhuset, F425, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Marie-Louise Strand