Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Lars Flysjö
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Juridik --- Amanuens Lars Flysjö

Namn:Lars Flysjö
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Lars Flysjö