Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ida Lindstén
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle --- --- Amanuens Ida Lindstén

Namn:Ida Lindstén
E-post:
Telefon: 040-6658502
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ida Lindstén