Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Louise Lundgren
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Regional utveckling --- Projektledare Louise Lundgren

Namn:Louise Lundgren
E-post:
Telefon: 040-6657950
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, , Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Louise Lundgren

Ansvarsområde: Förskola